Hướng dẫn đăng nhập vào hệ thống HUMG E-Learning

Tài liệu này sẽ hướng dẫn giảng viên và sinh viên đăng nhập vào hệ thống HUMG E-Learning bằng cách sử dụng tài khoản E-mail @HUMG được cấp sẵn

Bước 1: Từ trình duyệt web, truy cập vào địa chỉ: elearning.humg.edu.vn

Bước 2: Click vào nút "Đăng nhập" ở góc trên cùng bên phải

Đăng nhập

Bước 3: Click vào nút "Đăng nhập với e-mail HUMG"

Đăng nhập e-mail HUMG

Bước 4: Hệ thống sẽ tự động chuyển hướng đến trang đăng nhập của Microsoft (do e-mail HUMG sử dụng nền tảng Office 365 của Microsoft). Tại đây, nếu chưa có tài khoản e-mail HUMG nào đó đã được đăng nhập sẵn trên trình duyệt này, người dùng sẽ được yêu cầu nhập e-mail và mật khẩu vào để đăng nhập

Đăng nhập Microsoft

Bước 5: Sau khi đăng nhập thành công, trình duyệt sẽ quay trở lại màn hình chính

Màn hình chính


Sửa lần cuối: Wednesday, 4 November 2020, 1:40 PM