Hướng dẫn xem bài giảng E-Learning

Sau khi đăng nhập thành công, người dùng thực hiện các bước sau để xem được bài giảng E-Learning cụ thể:

Bước 1: Click vào học phần muốn xem

hình 1

Tùy thiết lập của khóa học, người dùng có thể cần phải đăng ký tham gia hoặc nhập mã bí mật tham gia vào khóa học như màn hình dưới đây:

enroll

Bước 2: Click vào bài giảng (được đóng gói theo chuẩn SCORM) muốn xem

hình 2

Bước 3: Nhấn vào nút "Tham gia"

hình 3

Bước 4: Xem và nghe bài giảng

hình 4

Sửa lần cuối: Monday, 26 July 2021, 2:14 PM